Solarno navodnjavanje
30.07.2020

slika

U avgustu 2019. godine, izgradili smo „off-grid“ sistem solarnog navodnjavanja u naseljenom mjestu Donji Svilaj, općina Odžak.

Solarno navodnjavanje se nameće kao jedino rješenje u udaljnim područjima u čijoj blizini nije dostupna električna energija iz distributivne mreže.

Izgrađeni sistem se sastoji od 10 fotonaponskih panela 250 Wp, solarnog pretvarača 2,2 kW namjenski dizajniranog za napajanje vodene pumpe (sa ulazima za senzore nivo vode, zaštitom pumpe od preopterećenja i rada na suho, i sl.) i potopne vodene pumpe sa senzorom nivoa vode u bunaru. Princip rada je takav da u toku dana fotonaponski paneli preko pretvarača napajaju vodenu pumpu. Pumpa ispumpava vodu iz bunara koja se dalje koristi za punjenje rezervoara ili direktno za navodnjavanje (kao u ovom slučaju).

Zadovoljstvo investitora nakon godinu dana rada sistema solarnog navodnjavanja je najbolji dokaz kvaliteta i isplativosti ovog rješenja.