“off-grid” solarna elektrana u Mješovitoj srednjoj školi Tešanj

14. Jula 2020. Aktivnosti  Nema komentara.

20181025_180124

 

U oktobru 2018.godine izgradili smo „off-grid“ solarnu elektranu u Mješovitoj srednjoj školi Tešanj , instalisane snage 5,2 kWp. Oprema koja je instalirana realizacijom projekta je : 18 solarnih panela snage 285 Wp, 8 solarnih akumulatora, 1 solarni pretvarač, 1 razvodni AC/DC ormar (šemiran i sastavljen u našoj radionici), te ostala prateća oprema kao što su kablovi, konektori, nosači i slično.

Sistem funkcioniše tako da se solarna energija u fotonaponskim panelima pretvara u električnu energiju koja se akumulira u solarnim baterijama iz kojih se, dalje, preko solarnog pretvarača u toku dana napajaju bojleri za zagrijavanje vode, a preko noći vanjska rasvjeta dvorišta škole i igrališta za učenike. U slučaju smanjenog dotoka solarne energije, solarni pretvarač pruža mogućnost dopunjavanja baterija iz mreže kako ne bi došlo do oštećenja istih.

Ciljevi ovog projekta su: poboljšati energetsku efikasnost, upotreba obnovljivih izvora energije, smanjenje utroška električne energije, edukacija nastavnog osoblja i učenika škole o mogućnostima koje pružaju obnovljivi izvori energije.

Upišite komentar - odgovor.

Članak u:  

Možete upotrebljavati ove HTML tagove i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>