Mjesečna arhiva Juli 2020

Zagrijavanje vode putem solarnih vakumskih cijevi

30. Jula 2020. Aktivnosti  Nema komentara.

Panel

Solarne vakumske cijevi koje iskorištavaju sunčevu energiju s ciljem zagrijavanja vode.

 

 

 

Cijeli tekst

Solarno navodnjavanje

30. Jula 2020. Aktivnosti  Nema komentara.

Solarno navodnjavanje-1
U avgustu 2019. godine, izgradili smo „off-grid“ sistem solarnog navodnjavanja u naseljenom mjestu Donji Svilaj, općina Odžak.
Solarno navodnjavanje se nameće kao jedino rješenje u udaljnim područjima u čijoj blizini nije dostupna električna energija iz distributivne mreže.
Izgrađeni sistem se sastoji od 10 fotonaponskih panela 250 Wp, solarnog pretvarača 2,2 kW namjenski dizajniranog za napajanje vodene pumpe (sa ulazima za senzore nivo vode, zaštitom pumpe od preopterećenja i rada na suho, i sl.) i potopne vodene pumpe sa senzorom nivoa vode u bunaru.
Princip rada je takav da u toku dana fotonaponski paneli preko pretvarača napajaju vodenu pumpu...
Cijeli tekst

“off-grid” solarna elektrana u Mješovitoj srednjoj školi Tešanj

14. Jula 2020. Aktivnosti  Nema komentara.

20181025_180124

U oktobru 2018.godine izgradili smo „off-grid“ solarnu elektranu u Mješovitoj srednjoj školi Tešanj , instalisane snage 5,2 kWp. Oprema koja je instalirana realizacijom projekta je : 18 solarnih panela snage 285 Wp, 8 solarnih akumulatora, 1 solarni pretvarač, 1 razvodni AC/DC ormar (šemiran i sastavljen u našoj radionici), te ostala prateća oprema kao što su kablovi, konektori, nosači i slično.

Sistem funkcioniše tako da se solarna energija u fotonaponskim panelima pretvara u električnu energiju koja se akumulira u solarnim baterijama iz kojih se, dalje, preko solarnog pretvarača u toku dana napajaju bojleri za zagrijavanje vode, a preko noći vanjska rasvjeta dvorišta škole i igrališta za učenike...

Cijeli tekst

Solarna elektrana SV ENERGIJA

7. Jula 2020. Aktivnosti  Nema komentara.

SFE SV energija 2

Solarna fotonaponska elektrana SV ENERGIJA-2 snage 23 kW je u pripremi za probni rad. Gradi se na novoj zgradi SV Energije koja se nalazi na adresi Poslovna zona vila br.29. Ovim činom SV Energija iskorištava potencijale obnovljivih izvora energije te će proizvedenu čistu električnu energiju (koja se prikuplja putem obnovljivih izvora) da plasira u distributivni sistem EP-BiH.

Cijeli tekst